Skip to main content Skip to main content

Italian (ITA)

ITA 1010 - Elementary Italian I
 • Tuesday:
  • 9:00 am - 2:00 pm
 • Wednesday: 
  • 9:00 am - 2:00 pm
ITA 1020 - Elementary Italian II
 • Tuesday:
  • 9:00 am - 2:00 pm
 • Wednesday: 
  • 9:00 am - 2:00 pm
ITA 2010 - Intermediate Italian I
 • Tuesday:
  • 9:00 am - 2:00 pm
 • Wednesday: 
  • 9:00 am - 2:00 pm
ITA 2020 - Intermediate Italian II
 • Tuesday:
  • 9:00 am - 2:00 pm
 • Wednesday: 
  • 9:00 am - 2:00 pm
ITA 2110 - Italian Reading and Conversation
 • Tuesday:
  • 9:00 am - 2:00 pm
 • Wednesday:
  • 9:00 am - 2:00 pm
ITA 3140 - Advanced Italian Grammar
 • Tuesday:
  • 9:00 am - 2:00 pm
 • Wednesday: 
  • 9:00 am - 2:00 pm

Edit this page